Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel geïnstalleerd

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Onthulling gedenksteen Joodse Woningbouwverenigign Mischkenot Israel op 25 april 2017

Burgemeester Pauline Krikke heeft op 7 december 2017 de Adviescommissie voor Individueel Joods Moreel Rechtsherstel geïnstalleerd. Deze adviescommissie zal vanaf 1 januari 2018 de gemeente Den Haag adviseren over de individuele aanvragen voor moreel rechtsherstel. De commissie wordt voorgezeten door de heer prof. mr. G.J.M. Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. De andere commissieleden zijn de heer mr. A. Dreese, de heer mr. R.A. Kiek en mevrouw drs. E. van der Waerden MA, gemeentearchivaris van Den Haag. Tevens nam burgemeester Krikke het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Daar dit een immorele aanslag is’ van historicus drs. Robin te Slaa over de Haagse houding tegenover Joodse eigenaren na de Tweede Wereldoorlog.

Individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel
Op 1 januari 2018 gaat de individuele regeling voor Joods moreel rechtsherstel van start. Tot eind 2018 kunnen Joodse particuliere woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden, die na de oorlog straatbelasting en erfpacht hebben betaald over de periode 1942-1945, een aanvraag doen.

Naheffing voor Joodse woningeigenaren
De gemeente Den Haag heeft na de Tweede Wereldoorlog naheffingen opgelegd aan Joodse woningeigenaren. Zij of hun nabestaanden moesten alsnog erfpacht en straatbelasting over die jaren betalen. Dit terwijl hun eigendom in beheer was genomen door de Duitsers en zij zelf werden gedeporteerd of moesten onderduiken.

Gemeente Den Haag kiest voor moreel rechtsherstel
De gemeente Den Haag was na 1945 sterk gericht op wederopbouw en koos waar het ging om gemeentelijke belastingheffing voor een strikt juridische benadering ten aanzien van Joodse overlevenden en hun nabestaanden. Nu vindt de gemeente Den Haag dat een te eenzijdige houding, zonder begrip voor het leed en de verschrikkingen die de Joden hadden doorgemaakt. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Den Haag hechten eraan het handelen uit die tijd recht te zetten en hebben daarom besloten tot moreel rechtsherstel. Zij bieden de mogelijkheid voor moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren of hun nabestaanden die erfpacht en straatbelasting moesten betalen over 1942, 1943, 1944, 1945 of een van deze jaren. Het bedrag in guldens van destijds wordt verrekend naar de huidige waarde. In het totaal is hiervoor 2,6 miljoen euro beschikbaar.

Collectief rechtsherstel
Na de afronding van het individueel rechtsherstel zal gestart worden met het collectieve deel van het rechtsherstel. Dat zal, naar verwachting, in de eerste helft van 2019 gebeuren. Op dat moment wordt het deel van het gereserveerde bedrag (2,6 miljoen euro) dat niet individueel is uitgekeerd, ter beschikking worden gesteld aan de stichting Joods Leven Den Haag, die invulling zal geven aan de besteding hiervan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de regeling: www.denhaag.nl/joodsmoreelrechtsherstel

De adviescommissie is te bereiken via het mailadres: joodsmoreelrechtsherstel@denhaag.nl