De ‘Stichting Nooit Meer’ en de Joodse inwoners van Scheveningen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Scheveningen kende voor de Tweede Wereldoorlog meer dan duizend Joodse inwoners. De Stichting Nooit Meer houdt zich sinds 1995 bezig met hun geschiedenis.

André van Kruijssen, voorzitter van de Stichting Nooit Meer geeft op 24 november 1999 les aan leerlingen van het Maerlant Lyceum in Den Haag over  de Tweede Wereldoorlog en de Joodse Nazislachtoffers uit Scheveningen –  fotocollectie André van Kruijssen

André van Kruijssen, voorzitter van de Stichting Nooit Meer geeft op 24 november 1999 les aan leerlingen van het Maerlant Lyceum in Den Haag over de Tweede Wereldoorlog en de Joodse Nazislachtoffers uit Scheveningen –
fotocollectie André van Kruijssen

Joodse inwoners in Scheveningen

Op 25 september 1940 is André van Kruijssen, de voorzitter van de Haagse Stichting Nooit Meer, als jongste uit een gezin van acht kinderen geboren in het Harstenhoekkwartier van Scheveningen. Gedurende de laatste oorlogsjaren was Scheveningen ‘Sperrgebiet’, dat wil zeggen dat het gehele gebied ontruimd was. Slechts enkele bewoners bleven achter.
Dit betrof voornamelijk gezinnen, waarvan de vader in Gemeentedienst werkzaam was, bijvoorbeeld bij de politie of, zoals in het geval van de vader André van Kruijssen bij de H.T.M. (Haagsche Tramweg Maatschappij).

Het is gebleken dat de nazi’s een zeer groot aantal Joodse bewoners uit de directe woonomgeving van Van Kruijssen hebben vermoord. Op 43 adressen van de Harstenhoekweg woonden 124 slachtoffers, in de Bosschestraat woonden 123 slachtoffers op 39 adressen en in de Arnhemschestraat 61 slachtoffers op 21 adressen. Nooit werd er bij André van Kruijssen thuis gesproken over de afschuwelijke taferelen die zich hebben afgespeeld en waar zijn ouders en de oudste kinderen getuige van zijn geweest; vele jaren later begreep hij waarom.

Stichting Nooit Meer

Op 7 maart 1995 werd de Stichting Nooit Meer officieel opgericht, aanvankelijk om een expositie van schilderijen van André van Kruijssen over het lot van Joodse slachtoffers mogelijk te maken. Deze schilderijen zijn op veel plaatsen en scholen in Nederland en België tentoongesteld. De Stichting heeft officieel ten doel: het bestrijden van en het verstrekken van informatie over antisemitisme, neofascisme, racisme en discriminatie.

Het boek over de 1438 Joodse Scheveningers

Les verzorgd door de Stichting Nooit Meer voor leerlingen van 3 VWO in het Maerlantlyceum op 30 januari 2014 in Het Museon

Les verzorgd door de Stichting Nooit Meer voor leerlingen van 3 VWO in het Maerlantlyceum op 30 januari 2014 in Het Museon

Door het werk van de samenstellers van het Joods Digitaal Monument kwam de zoektocht naar adressen van slachtoffers in een stroomversnelling. Het uiteindelijke resultaat kon in 2010 in boekvorm worden gepresenteerd. Met de steun van de Stichting Nooit Meer was het mogelijk een boek te vervaardigen over de 1438 Joodse slachtoffers uit Scheveningen en het Statenkwartier. In het boek staan de namen, de woonadressen, de geboorte- en sterfdata en soms andere informatie wanneer die bekend is.
Inmiddels is de vierde druk verschenen. De titel van het boek is: Scheveningen 1940 – 1945 De slachtoffers en hun wereld.

Door André van Kruijssen

Verder lezen
André van Kruijssen, Scheveningen 1940 – 1945 De slachtoffers en hun wereld (Den Haag 2010, 4de druk 2014)

Website: www.stichtingnooitmeer.nl