13 juni 2019 Vijfde Mr. Visserlezing door prof.dr. Marjan Schwegman


Evenementgegevens


Niet “domweg als Joden ten onder gaan”. Lodewijk Ernst Visser en het verzet van Joodse Nederlanders.

Na zijn schorsing als president van de Hoge Raad in november 1940 streed Mr. Visser onvermoeibaar en zelfbewust tegen het Duitse bezettingsregime. Hij stond daarin niet alleen. Ook zijn vrouw, zoon en dochter stelden zich verre van passief op. Hun houding weerspreekt het beeld van Joden die zich als makke schapen naar de slachtbank lieten slepen. Joodse Nederlanders hebben, meer dan lange tijd werd aangenomen, op allerlei manieren verzet gepleegd.  In deze lezing plaatst Marjan Schwegman Vissers opstelling in de context van dit verzet.

Marjan Schwegman is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie Geschiedenis aan de UvA was zij aan verschillende universiteiten werkzaam. In 2003 werd zij directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Vervolgens was zij tot haar pensionering in 2016 directeur van het NIOD. In het academisch jaar 2017/2018 bezette zij aan de Universiteit Leiden de Cleveringa Leerstoel. In haar oratie staat het lot van de jurist E.M. Meijers centraal.

Post navigation