5 juni – 4e Mr. L.E. Visserlezing ‘Vissers rechtsherstel, over geestkracht en optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht’ door Mr. E.J. Numann


Evenementgegevens


Lezing door Mr Ernst Numann, vice-president van de Hoge Raad over ‘Vissers rechtsherstel, over geestkracht en
optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht’

De vierde Mr. L.E. Visserlezing zal worden gehouden door: mr. Ernst Numann, vice-president Hoge Raad der Nederlanden en oud-voorzitter Centraal Joods Overleg. Hij zal spreken over het onderwerp Visser’s rechtsherstel.
Nadat de Duitse bezetter de Joodse burgers in ons land beroofd had van al hun goederen en rechten, diende na de oorlog dat onrecht zoveel mogelijk hersteld te worden. Dat is uiteindelijk ook geschied, maar niet volledig, zoals de kwestie van de ‘Joodse tegoeden’ rond de eeuwwisseling heeft laten zien. Opmerkelijk genoeg bestaat er een verband tussen het naoorlogse rechtsherstel en de persoon van mr. Lodewijk Visser.

Mr. Ernst Jona Numann (Hengelo,1950) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1977 werkte hij zes jaar als advocaat bij Buruma Lely Maris & Meijer in Den Haag. Van 1992-2000 was hij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. In 2011 werd hij vice-president. Hij was medeoprichter van het Centraal Joods Overleg in 1997. In de periode 1998-2000 was hij voorzitter van deze koepelorganisatie. Vanaf 1999 tot heden is hij bestuurslid, thans voorzitter van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.

Locatie De lezing heeft plaats in de Mr. L.E. Visserzaal, de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Korte Voorhout 8 te Den Haag.

De aanmelding voor de lezing is inmiddels gesloten.

Post navigation