25 juni 2024 Zesde Mr. Visserlezing door drs. Gert-Jan Segers


Evenementgegevens


UITNODIGING
 
Mr. L.E. Visserlezing 2024
25 juni 2024 15.30 uur
Mr. L.E.Visserzaal Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8, Den Haag
Antisemitisme en het levensbelang van de rechtststaat
door: Gert-Jan Segers
“Alleen wie het uitschreeuwt voor de Joden, mag Gregoriaans zingen”
Met deze zin zette de jonge Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer de verhoudingen in het Duitsland van de jaren 30 op scherp. De vooraanstaande theoloog verzette zich van meet af aan tegen het nazisme, hielp Joden naar Zwitserland ontsnappen en was betrokken bij aanslagen op Hitler, totdat hij op 9 april 1945 werd opgehangen.
Lerend van Bonhoeffer en kijkend naar het herlevend antisemitisme in onze tijd wil Gert-Jan Segers nagaan waar het nu op aankomt in onze samenleving en rechtsstaat.
De stichting Joods Erfgoed Den Haag organiseert vanaf 2015 de Mr. L.E. Visserlezing. Deze is genoemd naar Lodewijk Ernst Visser, die zich zijn leven lang (1871-1942) inzette voor een samenleving, die op het recht kon vertrouwen. Na zijn schorsing in november 1940 als president van de Hoge Raad, omdat hij Joods was, streed Mr. Visser onvermoeibaar en zelfbewust tegen het Duitse bezettingsregime. Visser nam consequent stelling tegen de opeenvolgende anti-Joodse maatregelen van de bezetter en wees elke vorm van compromis en samenwerking af. Naar hem is de grote zittingszaal van de Hoge Raad genoemd.
 
Gert-Jan Segers studeerde in Leiden en Washington DC, werkte ondermeer in Egypte en was tien jaar lang Tweede Kamerlid en in die tijd ook politiek leider van de ChristenUnie. Hij keerde zich scherp tegen het hedendaags antisemitisme en was actief betrokken bij het excuus, dat premier Rutte in januari 2020 de Joodse gemeenschap aanbood voor het handelen van de overheid in de Tweede Wereldoorlog.

Mr. L.E. Visser, president van de Hoge Raad. (Collectie Mr. E. Visserhuis)

Graag aanmelden met vermelding van alle namen voor 20 juni 2024 bij: joodserfgoeddenhaag@gmail.com
Het programma van de Mr. L.E. Visserlezing zal als volgt zijn;
15.30 uur     Ontvangst met koffie en thee
16.00 – 16.10 uur Welkom door dr. Dineke de Groot, president van de Hoge Raad
16.10 – 16.20 uur Woord vooraf door Mr. Bert Dreese, voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag
16.20 – 17.00 uur Antisemitisme en het levensbelang van de rechtsstaat
    Voordracht door Gert-Jan Segers
17.00 – 17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.15 – 18.00 uur Borrel, informeel samenzijn

Post navigation