Mulo-monument ‘Rachel weent om haar kinderen’

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Kindermonument 'Rachel Weent' - foto Museon

Kindermonument ‘Rachel Weent’ –
foto Museon

Op initiatief van leerlingen en oud-leerlingen van de MULO-school aan de Laan 5 in Den Haag, is in 1948 de bronzen plaquette ‘Rachel weent om haar kinderen’ in hun school aangebracht ter herdening van de ruim honderd Joodse leerlingen en oud-leerlingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

 Monument naar het Museon

In 1952 is de school aan de Laan 5 gesloopt. De gedenkplaat en de MULO verhuisden naar het gebouw van de voormalige Joodse school in de Tweede Wereldoorlog in de Bezemstraat. Na afbraak van deze school is de plaquette aan het Museon geschonken. Aan het Rabbijn Maarsenplein bevindt zich thans een replica van deze plaquette. De originele plaquette is te zien in het Museon, in de tentoonstelling Kind in Oorlog.

Bovenin de plaquette staat het jaartal 5703-1942, dit is het jaartal waarin in Den Haag de deportaties van de Joodse kinderen en volwassenen zijn begonnen. Onder het jaartal staan een huilende moeder afgebeeld en een tekst uit Jeremia 31:15 in het Nederlands en het Hebreeuws. De tekst luidt in het Nederlands: ‘Daar is een stem gehoord in Rama. Een klage, een zeer bitter geween, Rachel weent om haar kinderen’. Het ontwerp van deze bronzen plaquette is van de beeldhouwer Theo van der Nahmer.

Onthulling van de gedenkplaat Rachel Weent in de MULO-school aan de Laan 5 op 4 maart 1948 - Dick Houwaart, Kehillo Kedousjo Den Haag (Den Haag 1986) p. 212

Onthulling van de gedenkplaat Rachel Weent in de MULO-school aan de Laan 5 op 4 maart 1948 –
Dick Houwaart, Kehillo Kedousjo Den Haag (Den Haag 1986) p. 212

Namen van 2061 omgekomen kinderen

Oorspronkelijk stonden onder de plaquette in het Museon de namen van 1691 Joodse kinderen uit Den Haag die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. In 2012 is nieuw onderzoek gedaan naar de namen van de weggevoerde kinderen uit Den Haag en is de lijst van de al bekende 1691 namen aangevuld tot 2061 namen van vermoorde Joodse, Roma- en Sinti-kinderen uit Den Haag. De plaquette ‘Rachel weent’ heeft in april 2013 in de zaal Kind in Oorlog in het Museon een nieuwe plaats gekregen. Op de gedenkstenen bij dit Kindermonument staan nu ook alle 2061 namen vermeld.

Meer informatie:
Haagse scholieren herdenken omgekomen Joodse, Roma en Sinti kinderen uit Den Haag in Museon

website www.joodskindermonument.nl