Voer voor Haags-Joodse genealogen

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Grote Synagoge aan de Wagenstraat –
collectie Haags Gemeentearchief

Door Elise Friedmann

Informatie over Haagse Joden in de 18de en 19de eeuw

Afstammelingen van Haagse Joden waren tot voor kort minder goed digitaal bedeeld dan Amsterdammers. Dat is nu afgelopen.

De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG) heeft meer dan 50 registers met in totaal meer dan 4000 pagina’s genealogische gegevens ‘vertaald’ en op schrift gepubliceerd.
Daaronder zijn ook Haagse registers. Nu zijn ook die met financiële steun van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) gedigitaliseerd en van de website van de NKvJG te downloaden. Het gaat om registers van doop, trouw en begrafenissen, van naamaannemingen en besnijdenissen uit alle delen van het land.

Hier een lijstje met rechtstreekse links naar wat beschikbaar en doorzoekbaar is voor Den Haag; kijk voor overige plaatsen op de site van NKvJG . De nummers verwijzen naar de papieren publicaties, die natuurlijk minder makkelijk te doorzoeken zijn.

0300 – Naamsaanneming en -behoud door Hoogduitse Joden in Den Haag 1811. 

0310 – Besnijdenis-register van Menachem ben Sjemarja Zalman (Den Haag).

0320 – Den Haag – Huwelijken, 1711-1714 en 1730-1778 en Besnijdenissen, 1755-1812 van de Portugees-Israëlitische Gemeente.

0330 – Leden van de Nederlands-Israëlitische gemeente van ‘s-Gravenhage in 1811, voor zover na 1765 in de residentie geboren.

0340 – Huwelijken in Joods Den Haag 1681-1811.

Zie ook op deze website ‘Onderzoek naar Joodse families in Den Haag