12 april – Yom Hashoa; herdenking en lezing


Evenementgegevens


Op Yom HaShoa wordt wereldwijd stilgestaan bij de Joden die tijdens het nazi-regime zijn vermoord en de invloed die dat tot nu toe op de mensen heeft. Ook wordt aandacht geschonken aan verzetsdaden tegen de nazi’s. Dit jaar gebeurt dat op 12 april.

Jaarlijks vindt in Amsterdam onder meer in de Hollandsche Schouwburg een herdenking plaats  en in Rotterdam gebeurt dat bij het monument aan de ingang van de Joodse begraafplaats.

Het Joods Politie Netwerk wil dit jaar ook in Den Haag aandacht schenken aan Yom HaShoah door op 12 april om 14:00 uur een ontmoeting te organiseren tussen bewoners van het centrum (de vroegere Joodse buurt), politiemensen (NDV en wijkagenten Jan Hendrikstraat) en mensen uit de Joodse gemeenschap. Dit vindt plaats in buurthuis De Sprong aan de Paviljoensgracht 33. Op die plaats heeft het Joodsch Tehuis gestaan, waar door de nazi’s opgepakte Joden werden samengebracht en verder werden vervoerd naar Westerbork, Auschwitz etc. Een plaquette op de gevel van het buurthuis herinnert daar nog aan.

Na de ontmoeting zal gelopen worden naar het monument op het Rabbijn Maarssenplein voor een korte herdenking. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Joods Monument Den Haag.

programma:
13:30 inloop
14:00 welkomstwoord door voorzitter Joods Politie Netwerk
14:10 Lezing Joods Den Haag en de geschiedenis van Paviljoensgracht 27a door dr. Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker Haags Gemeentearchief en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den haag
15:00 pauze
15:15 presentatie/gesprek over betekenis in het heden door rabbijn Marian van Praag en rabbijn Smuel Katzman
16:15 vertrek naar Rabbijn Maarssenplein, gevolgd door bloemlegging en kaddish (gebed)
17:00 einde

Locatie: buurthuis De Sprong aan de Paviljoensgracht 33
Belangstellenden voor deze bijeenkomst moeten zich aanmelden viaDHG.joodspolitienetwerk@politie.nl

Post navigation