Over ons

Er wonen al sinds de zeventiende eeuw Joden in Den Haag. Omstreeks 1940 leefden en werkten er ruim 17.000  en was de Joodse gemeenschap in Den Haag op Amsterdam na de grootste in Nederland. De Joodse gemeenschap heeft in de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Uit Den Haag zijn tijdens de Sjoa meer dan 12.000 Joodse inwoners vermoord. Na de oorlog hebben overlevenden weer een actieve Joodse gemeenschap in Den Haag opgebouwd.

De tastbare nalatenschap van 350 jaar Joodse geschiedenis is bewaard gebleven in het Joods erfgoed van Den Haag:  gebouwen, monumenten, herinneringsplekken, boeken, archieven en verhalen. Het erfgoed maakt ons bewust van de religie, cultuur, en geschiedenis van de Joodse gemeenschap, die zo nauw verweven is met de stad. Dat erfgoed moet herkenbaar zijn voor een breed publiek, en het moet worden beschreven en beschermd. Voorlichting, bewustwording en educatie zijn hierbij van groot belang.

Omdat het behoud van het Joods erfgoed van Den Haag een wens is die bij veel mensen leeft, is op 22 april 2013 de Stichting Joods Erfgoed Den Haag opgericht. De Stichting wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze pluriforme en veelzijdige stad, waarin alle Hagenaars, individuen en groeperingen, zich thuis voelen.

De Stichting

De Stichting Joods Erfgoed Den Haag wil het cultureel, religieus en maatschappelijk leven van de Joodse gemeenschap in Den Haag, in het verleden en het heden, in brede kring onder de aandacht brengen, om bij te dragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in de stad.

De Stichting doet dat door:

  • op te komen voor het behoud van het materieel en immaterieel erfgoed dat een grote rol speelde en nog speelt in het Joodse leven in Den Haag,
  • rondleidingen, voorlichting en lessen te verzorgen op scholen, in musea en andere organisaties,
  • publicaties mogelijk te maken,
  • aandacht te vragen voor en ondersteuning te geven aan herinneringsmonumenten,
  • hedendaagse Joodse activiteiten te stimuleren en aandacht te geven, en samen te werken met organisaties die soortgelijke doeleinden nastreven.

Bestuur

Bert Dreese, voorzitter, jurist
Ronny Naftaniël, secretaris – voormalig directeur CIDI
Reinold Simon, penningmeester – Honorary Life President B’nai B’rith
Fanny Bernstein, lid –  gastdocente Stichting na de Oorlog
Dennis Heijmans, lid – vrijwilliger Liberaal Joods Gemeente Den Haag
Bert Kreemers, lid – zelfstandig onderzoeker
Menno van der Reis, lid – medewerker gemeente Den Haag
Michel Theeboom, lid – voorzitter Joods Politie Netwerk

Historisch onderzoek Joods Den Haag

Corien Glaudemans – historicus

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling vervullen een rol als ‘ambassadeur’. Zij hebben een belangrijke lokale positie en onderschrijven van harte de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting. Het Comité maakt de Stichting naar buiten kenbaar en weet hierdoor ook anderen te binden aan onze Stichting. Het Comité onderhoudt relaties van de Stichting in de stad met andere belanghebbende en belangstellende organisaties en instellingen. De leden van het Comité hebben verschillende achtergronden: historisch, religieus, cultureel, educatief en bestuurlijk.
Het Comité bestaat uit (in alfabetische volgorde):

J.J. (Jozias) van Aartsen, voormalig burgemeester van ‘s-Gravenhage
M. (Marco) van Baalen, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
G. (Gerda) Frankenhuis, journalist De Telegraaf
J. (Joke) van Grootheest, voormalig bestuurslid Stichting Joods Erfgoed Den Haag
Drs. J. (Joël) Cahen, voormalig directeur Joods Historisch Museum Amsterdam
Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen, voormalig wethouder Den Haag en voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan
Rabbijn S. (Shmuel) Katzman, rabbijn Nederlands Israëlitische Gemeente Den Haag
Mr. F.A.M. (Frank) Majoor, voorzitter – oud-ambassadeur, oud-voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag
Rabbijn M.L. (Marianne) van Praag, rabbijn Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Drs. M.C. (Maarten) Schenk, voormalig directeur Haags Gemeentearchief
Drs. M.C. (Marie Christine) van der Sman, voormalig directeur Museon Den Haag
Prof.dr. W.H. (Wim) Willems, emeritus hoogleraar Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden, campus Den Haag

Contactadres Stichting Joods Erfgoed Den Haag
Jagerstraat 4
2514BZ Den Haag

e-mailadres: joodserfgoeddenhaag@gmail.com

Verschillende Joodse en andere organisaties in Den Haag geven financiële steun aan de Stichting Joods Erfgoed Den Haag. Geldelijke bijdragen voor de activiteiten van de stichting zijn zeer welkom:
Het banknummer van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag is: Nl07ABNA0421331089

Deze website is een werk in uitvoering. Hebt u een verhaal, aanvullingen of vragen over Joods erfgoed in Den Haag, organiseert u een evenement of lezing, of wilt u zich inzetten voor het behoud van Joods erfgoed, dan horen wij dat heel graag! e-mail: joodserfgoeddenhaag@gmail.com