Nicolette Bruining (1886-1963) redde Joodse leerlingen

Nicolette Bruining -
collectie Haags Gemeentearchief

Nicolette Adriana (Nicolette) Bruining (1886-1963) was theologe, docent aan de kweekschool van het Haagsch Genootschap en het 2de Stedelijk Gymnasium, en medeoprichtster en voorzitster van de VPRO. In de Tweede Wereldoorlog gaf zij thuis les aan Joodse studenten en hielp Joodse leerlingen bij hun onderduik.

Docentenmiddag voor leraren in het Museon

museon

Stichting Joods Erfgoed Den Haag wil haar educatieve activiteiten op het gebied van de Joodse gemeenschap in Den Haag graag delen met de Haagse scholen. Op donderdag 12 maart 2015 zal het Museon een informatiemiddag organiseren voor docenten Basis- en Voortgezet Onderwijs, u kunt zich tot 3 maart voor deze middag opgeven.

Wereldreiziger rabbijn Chaïm Joseph David Azulai bezocht Den Haag in 1778

Chaim Josef David Azulai

Van 26 mei tot 1 juli 1778 was de geleerde Joodse wereldreiziger Chaïm Joseph David Azulai (Chida) (1724-1806) uit Palestina in Den Haag. Deze beroemde rabbijn hield een reiskroniek bij, waarin hij ook over zijn belevenissen in Den Haag schreef. Hij huwde in 1742 Sarah. Na het overlijden in 1773 van zijn eerste echtgenote hertrouwde hij in 1778 met Rachel, met wie hij tot aan zijn dood gehuwd zou blijven.

Beeldend kunstenaar Ralph Prins (1926-2015)

ralph_prins_w250_h250 - website www.4en5mei.nl

De Joodse beeldend kunstenaar Ralph Prins (88) is op 23 januari 2015 in zijn woonplaats Den Haag overleden. Prins was een veelzijdig kunstenaar en maakte onder andere foto’s en grafische ontwerpen. Zijn affiches, waaronder werken in opdracht van UNESCO, toneelgezelschappen en Amnesty International, zijn geëxposeerd in binnen- en buitenland. Beroemd is zijn ontwerp voor het Nationaal Monument Kamp Westerbork. Hij ontwierp ook tal van andere oorlogsmonumenten.