Uitnodiging: Mr. L.E. Visser-lezing 2015

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mr_dr__-L_E_-Visser-omstreeks-1940-collectie-HGA-Het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag heeft de eer u uit te nodigen voor de eerste “Mr. L.E. Visserlezing”.

Deze heeft plaats op donderdag 25 juni 2015 om 16 uur in de grote zaal van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Kazernestraat 52 te Den Haag.  Gaarne aanmelden tot uiterlijk 21 juni 2015 via email aan: joodserfgoeddenhaag@gmail.com.

Recht in bange tijden

Joodse juristen, onder wie zo prominente als mr. Lodewijk Ernst Visser (1871-1942), hadden zich sinds de erkenning van gelijkwaardig burgerschap met vele vakgenoten ingezet voor een samenleving waarin ieder op het recht kon vertrouwen. Begin 1941 werd mr. L.E. Visser echter wegens zijn Joodse afkomst ontslagen als President van de Hoge Raad. Zijn collega’s bleven na het ondertekenen van de ariërverklaring in functie.

Aan deze onheilspellende gebeurtenis was een lange geschiedenis van antisemitisme voorafgegaan. Angsten voor wie of wat niet beantwoordt aan voorstellingen van eigenheid, zijn daarin een terugkerend patroon. Ze voeden complottheorieën en andere waanvoorstellingen. In de eerste Mr. L.E. Visser-lezing onderzoekt Ernst Hirsch Ballin hoe het recht in bange tijden op de proef wordt gesteld en wat verdedigers van de rechtsstaat daartegenover kunnen stellen.

Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds 2015 is hij president van het in Den Haag gevestigde interuniversitaire T.M.C. Asser Institute  for International and European Law. Eerder was hij o.a. rechter, kamerlid en minister van Justitie in drie kabinetten.

Programma

16.00 – 16.30 uur       Ontvangst met koffie en thee

16.30 -16.40 uur         Woord vooraf door mr. M.W.C. Feteris, President van de Hoge Raad der Nederlanden

16.40 -16.50 uur         Welkomstwoord door de heer M. J. Driessen,  Voorzitter stichting Joods Erfgoed Den Haag

16.50 – 17.40 uur       “Recht in bange tijden” voordracht door prof. dr.  E.M.H. Hirsch Ballin

17.40 – 18.00 uur        Gelegenheid tot stellen van vragen

18.00 – 18.30 uur        Afsluiting met drankje