Mr. L.E. Visserlezing 2016 ‘De rechtstaat als beschermer van bedreigden’

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Mr. L.E. Visser - collectie Hoge Raad der Nederlanden

Mr. L.E. Visser – collectie Hoge Raad der Nederlanden

Het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag heeft de eer u uit te nodigen voor de tweede ‘Mr. L.E. Visserlezing’.

Tweede Mr. L.E. Visserlezing

Mr. Lodewijk Ernst Visser (1871-1942) heeft zich zijn leven lang ingezet voor een samenleving, waarin ieder op het recht kon vertrouwen. Begin 1941 werd mr. L.E. Visser echter wegens zijn Jood-zijn zelf ontslagen als president van de Hoge Raad. Zijn collega’s bleven na het ondertekenen van de ariërverklaring in functie. In 2015 organiseerde de Stichting Joods Erfgoed den Haag de eerste Mr. L.E. Visser-lezing. Bij die gelegenheid werd bekend gemaakt dat de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad naar hem vernoemd zal worden.

Lezing op 20 juni 2016  door Mr. Geert Corstens

De tweede Mr. L.E. Visserlezing zal op 20 juni 2016 worden gehouden door Mr. G.J.M. Corstens. Mr. Geert Corstens was van 2008-2014 president van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij werd geboren in 1946 en studeerde in 1969 cum laude af in Nijmegen in het Nederlands recht. In 1974 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘waarborgen rondom het vervolgingsbeleid’. Van 1982-1995 was hij hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, totdat hij raadsheer in de Hoge Raad werd.

De rechtsstaat als beschermer van bedreigden

Mr. Geert Corstens zal de rol van de rechtsstaat als beschermer van bedreigde mensen en groeperingen aan de orde stellen. In een tijd dat nationalisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat binnen onze Europese samenlevingen weer voelbaar en waarneembaar zijn, gaat Corstens in op de juridische middelen die in de rechtsstaat bestaan om uitwassen te voorkomen en te bestrijden. Moeten die middelen in stelling worden gebracht? En zo ja, wanneer? Hij zal een en ander ook in een historische context plaatsen.

Schilderij 'De Hoge Raad' van Helen Verhoeven; in het midden Mr. L..E. Visser

Schilderij ‘Hoge Raad’ van Helen Verhoeven tegenover de Mr. L.E. Visserzaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad; in het midden Mr. L..E. Visser

Locatie en tijdstip

De lezing heeft plaats op maandag 20 juni 2016 om 15.30uur in de Mr. L.E. Visserzaal, de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Programma

15.30-16.00 uur Ontvangst met koffie en thee

16.00-16.10 uur Welkom door mr. M.W.C. Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden

16.10-16.20 uur Woord vooraf door Frank Majoor, voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag

16.20-17.00 uur “De rechtsstaat als beschermer van bedreigden” Voordracht door mr. G.J.M. Corstens

17.00-17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

17.15-18.00 uur Afsluiting met een drankje

Aanmelding

Graag aanmelden voor 13 juni 2016 via email aan: joodserfgoeddenhaag@gmail.com

N.B. Het nieuwe gebouw van de Hoge Raad ligt op 5 min. lopen van het Centraal Station. Parkeergarage onder het nabij gelegen Malieveld.