Mr. L.E. Visserlezing 2018 “Visser’s rechtsherstel, over geestkracht en optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht”

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mr.dr. L.E. Visser, omstreeks 1940 –
collectie Haags Gemeentearchief

Het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag heeft de eer u uit te nodigen voor de vierde “Mr. L.E. Visserlezing”.

Vierde Mr. L.E. Visserlezing

Mr. Lodewijk Ernst Visser (1871-1942) heeft zich zijn leven lang ingezet voor een samenleving, waarin ieder op het recht kon vertrouwen. Begin 1941 werd mr. L.E. Visser echter wegens zijn Jood-zijn zelf ontslagen als president van de Hoge Raad. Zijn collega’s bleven na het ondertekenen van de ariërverklaring in functie. In 2015 organiseerde de Stichting Joods Erfgoed den Haag de eerste Mr. L.E. Visser-lezing. Bij die gelegenheid is bekend gemaakt dat de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad naar hem vernoemd zal worden.

Lezing op 5 juni 2018 door Mr. Ernst Numann

De vierde Mr. L.E. Visserlezing zal worden gehouden door Mr. Ernst Numann, vice-president Hoge Raad der Nederlanden en oud-voorzitter Centraal Joods Overleg.

Mr. Ernst Jona Numann (Hengelo,1950) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1977 werkte hij zes jaar als advocaat bij Buruma Lely Maris & Meijer in Den Haag. Van 1992-2000 was hij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. In 2011 werd hij vice-president. Hij was medeoprichter van het Centraal Joods Overleg in 1997. In de periode 1998-2000 was hij voorzitter van deze koepelorganisatie. Vanaf 1999 tot heden is hij bestuurslid, thans voorzitter van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.

Mr. L.E. Visser’s rechtsherstel

Mr. Ernst Numann zal spreken over het onderwerp “Visser’s rechtsherstel, over geestkracht en optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht”.
Nadat de Duitse bezetter de Joodse burgers in ons land beroofd had van al hun goederen en rechten, diende na de oorlog dat onrecht zoveel mogelijk hersteld te worden. Dat is uiteindelijk ook geschied, maar niet volledig, zoals de kwestie van de ‘Joodse tegoeden’ rond de eeuwwisseling heeft laten zien. Opmerkelijk genoeg bestaat er een verband tussen het naoorlogse rechtsherstel en de persoon van mr. Lodewijk Visser.

Locatie en tijdstip

De lezing heeft plaats op dinsdag 5 juni 2018 om 15.30uur in de Mr. L.E. Visserzaal, de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Programma

15.30-16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00-16.10 uur Welkom door mr. M.W.C. Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden
16.10-16.20 uur Woord vooraf door Frank Majoor, voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag
16.20-17.00 uur ‘Vissers rechtsherstel, over geestkracht en optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht”, Voordracht door mr. Ernst Numann
17.00-17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.15-18.00 uur Informeel samenzijn

Aanmelding

De inschrijving voor de lezing is gesloten.

N.B. Het nieuwe gebouw van de Hoge Raad ligt op 5 min. lopen van het Centraal Station. Parkeergarage onder het nabij gelegen Malieveld.