13 juni 2019 Vijfde Mr. L.E. Visser-lezing door prof.dr. Marjan Schwegman, ‘Lodewijk Ernst Visser en het verzet van Joodse Nederlanders’

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Portret van mr.dr. L.E. Visser –
schilderij aanwezig bij de Hoge Raad, foto Ruben Vis

Het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag heeft de eer u uit te nodigen voor de vijfde “Mr. L.E. Visserlezing”. Deze heeft plaats op donderdag 13 juni 2019 om 15.30 uur in de Mr. L.E. Visserzaal van de Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Lezing door prof.dr. Marjan Schwegman, “Niet domweg als Joden ten onder gaan”. Lodewijk Ernst Visser en het verzet van Joodse Nederlanders

Mr. Lodewijk Ernst Visser (1871-1942) heeft zich zijn leven lang ingezet voor een samenleving, waarin iedereen op het recht kon vertrouwen. Na zijn schorsing als president van de Hoge Raad in november 1940 streed Mr. Visser onvermoeibaar en zelfbewust tegen het Duitse bezettingsregime. Hij stond daarin niet alleen. Ook zijn vrouw, zoon en dochter stelden zich verre van passief op. Hun houding weerspreekt het beeld van Joden die zich als makke schapen naar de slachtbank lieten slepen. Joodse Nederlanders hebben, meer dan lange tijd werd aangenomen, op allerlei manieren verzet gepleegd.

In deze vijfde mr. L.E. Visser-lezing plaatst Marjan Schwegman Vissers opstelling in de context van dit verzet. Marjan Schwegman is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na haar studie Geschiedenis aan de UvA was zij aan verschillende universiteiten werkzaam. In 2003 werd zij directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Vervolgens was zij tot haar pensionering in 2016 directeur van het NIOD. In het academisch jaar 2017/2018 bezette zij aan de Universiteit Leiden de Cleveringa Leerstoel. In haar oratie staat het lot van de jurist E.M. Meijers centraal.

Programma 13 juni 2019

15.30-16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00-16.10 uur Welkom door mr. M.W.C. Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden
16.10-16.20 uur Woord vooraf door Frank Majoor, voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag
16.20-17.00 uur “Niet domweg als Joden ten onder gaan”. Over Lodewijk Ernst Visser en het verzet van Joodse Nederlanders. Voordracht door prof.dr. Marjan Schwegman
17.00-17.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.15-18.00 uur Informeel samenzijn

Locatie:
Mr. L.E. Visserzaal van de Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8 te Den Haag.
Na binnenkomst bij de Hoge Raad der Nederlanden moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Aanmelden voor 7 juni 2019 via email aan: joodserfgoeddenhaag@gmail.com

N.B. Het gebouw van de Hoge Raad ligt op 5 min. lopen van het Centraal Station. Parkeergarage onder het nabij gelegen Malieveld.