Lezingen en andere activiteiten

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

dav

Maart-oktober 2018 – Tentoonstelling Joods Scheveningen 1940-1945 door André van Kruijssen

In de voormalige commandobunker aan de Badhuisweg organiseert kunstenaar André van Kruijssen in samenwerking met de de Stichting Atlantikwall Museum de schilderijententoonstelling ‘Scheveningen 1940-1945. De slachtoffers en hun wereld’.
Van Kruijssen is voorzitter van de Stichting Nooit Meer en schrijver van het boek Scheveningen 1940-1945; De slachtoffers en hun wereld. Onder de noemer ‘Verdriet’ hebben zijn schilderijen als thema de Jodenvervolging.

Naast deze schilderijen is in de tentoonstellingsruimte een aantal foto’s en documenten te zien uit een onlangs aangetroffen Verkade-blik. Dit blik werd tijdens werkzaamheden aan een woning in de Cillierstraat te Den Haag gevonden. De foto’s en documenten bleken na onderzoek afkomstig te zijn van de Joodse familie Frank-Mogendorff die van 1929 tot 1942 op het adres Kapelweg 19 in Scheveningen heeft gewoond.

Locatie: Bunker aan de Badhuisweg ter hoogte van nummers 119-133, 2597JM, Scheveningen – naast koffiehuis ‘De Boshut’

Openingstijden: Iedere zondag van maart tot oktober van 11.00 – 16.00 uur

Verdere informatie:
Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
website Stichting Joods Erfgoed Den Haag

12 april 2018 – Yom Hashoa – Herdenking en lezing – Paviljoensgracht 27a en Rabbijn Maarssenplein

Voorlopig programma:
13:30 inloop
14:00 welkomstwoord
14:10 Lezing Joods Den Haag en de geschiedenis van Paviljoensgracht 27a door dr. Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker Haags Gemeentearchief en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den haag
15:00 pauze
15:15 presentatie/gesprek over betekenis in het heden door rabbijn Marian van Praag
16:15 vertrek naar Rabbijn Maarssenplein, gevolgd door bloemlegging en kaddish (gebed)
17:00 einde

Locatie: buurthuis De Sprong aan de Paviljoensgracht 33
Belangstellenden voor deze bijeenkomst moeten zich aanmelden via: DHG.joodspolitienetwerk@politie.nl

12 april 2018 – Lezing Raymund Schütz ‘Kille Mist. Het Nederlands notariaat en de erfenis van de oorlog’

Op donderdag 12 april 2018 houdt dr. Raymund Schütz een lezing over zijn proefschrift ‘Kille Mist. Het Nederlands notariaat en de erfenis van de oorlog’.

Voor zijn onderzoek vroeg Schütz zich af hoe het Nederlandse notariaat zich tijdens en na de bezetting gedroeg, vooral als het gaat om de vervreemding van Joods onroerend goed. En hoe dit gedrag zich verhield met de eigen beroepsopvatting en het eigen ethisch kader.
Toen de Jodenvervolging vanaf 1941 zeer gewelddadig werd, riep het bestuur van de Broederschap der Notarissen de leden op om persoonlijke geweten bij de ambtsuitoefening niet te laten meewegen en de maatregelen van de bezetter loyaal uit te voeren. Ook gaf het geen krimp toen Joodse (kandidaat-)notarissen uit hun ambt werden ontzet. De Duitse bezetter was erop uit Joden te ontrechten. Door dit juridische en administratieve proces verloren personen of groepen eerst hun rechten en daarna hun eigendommen. Omdat de Broederschap haar leden helder uitlegde hoe er met de verordeningen ten aanzien van Joods vermogen en onroerend goed moest worden omgesprongen, werden met medewerking van het notariaat Joden snel en efficiënt ontrecht.

Locatie: Centrale Bibliotheek aan het Spui, Studio B, 1e verdieping.

Tijdstip:
12 april van 17:30 tot 18:30 uur
Aanmelden: Stuur een e-mail naar cursus.hga@denhaag.nl of bel met (070) 35 37 013

14 april 2018 – Dag van de Haagse Geschiedenis – Lezing en informatiestand

Op zaterdag 14 april a.s. wordt de jaarlijkse Dag van de Haagse Geschiedenis gehouden. De locatie is weer het Plein, in het centrum van Den Haag.

Meer dan 40 verenigingen en organisaties bieden het publiek tussen 11.00 en 16.00 uur een keur van activiteiten aan, die betrekking op het thema ‘Vreemde vogels’.

De Stichting Joods Erfgoed Den Haag biedt twee activiteiten aan:
– van 11.00-16.00uur geven bestuursleden van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag informatie over de activiteiten van de stichting (informatiestand op het Plein)
– om 14.30 uur is er een lezing in de Centrale Bibliotheek aan het Spui over ‘Vreemde luyden. Joodse nieuwkomers in Den Haag vanaf de 17de eeuw’ van dr. Corien Glaudemans, bestuurslid van de van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag en wetenschappelijk medewerker van het Haags Gemeentearchief

Voor de lezing zijn vanaf 11.00 uur kaartjes verkrijgbaar bij de informatiestand van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag op het Plein. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het volledige programma van de dag is te vinden op: www.dagvandehaagsegeschiedenis.nl

Locatie: Centrale Bibliotheek aan het Spui, Culturele Ruimte,4e verdieping.
Tijdstip:
14.30uur-15.30uur

18 april 2018 – Lezing Corien Glaudemans over de Joodse patiënten en de Joodse onderduikers in de psychiatrische inrichtingen Rosenburg en Bloemendaal in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog

Op woensdag 18 april 2018 houdt dr. Corien Glaudemans, wetenschappelijk medewerker van het Haags Gemeentearchief en bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag, een lezing over de Joodse patiënten en de Joodse onderduikers in de psychiatrische inrichtingen Rosenburg en Bloemendaal in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 27 december 2017 is in Den Haag aan de Nectarinestraat bij Parnassia Groep een monument onthuld als gedenkteken voor de gedeporteerde 251 Joodse patiënten en Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot voor kort waren de namen van deze mensen onbekend. Corien Glaudemans heeft samen met Corry van Straten uitgebreid onderzoek naar de gebeurtenissen in de oorlogsjaren, waarbij Glaudemans onderzocht heeft wat er met Joodse patiënten en Joodse onderduikers is gebeurd.

Locatie: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag
Tijdstip en plaats: 18 april 2018 van 14.30-15.30uur

26 april 2018 tot 23 september 2018 – Tentoonstelling De onderduikkinderen van ´Tante Zus´. Ru Paré, schilderes en verzetsheldin (1896-1972)

Het Museon in Den Haag opent eind april een verzetstentoonstelling over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en hun gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen voor hun kinderen. Met als schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk van onderduikadressen op door heel Nederland en redde in totaal het leven van 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet, eert het Museon Ru Paré met een tentoonstelling over deze bijzondere en dappere vrouw.

Wanneer : 26 april 2018 tot 23 september 2018
Locatie: Museon
Verder informatie: website Stichting Joods Erfgoed Den Haag

5 juni 2018 – Vierde Mr. L.E. Visserlezing
Locatie De lezing heeft plaats in de Mr. L.E. Visserzaal, de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Korte Voorhout 8 te Den Haag.
verdere informatie volgt

(vanaf augustus) Oeuvretentoonstelling van Ru Paré, verzetsheldin

Locatie: Pulchri
verdere informatie volgt

2 september – Europese Dag voor de Joodse Cultuur in Den Haag
verdere informatie volgt

9 september – lezing Geschiedenis Joods Den Haag door Corien Glaudemans
Op zondag 9 september geeft dr. Corien Glaudemans een lezing met beelden over de boeiende, maar vooral bewogen geschiedenis van Joods Den Haag. In haar lezing zal zij vertellen over de komst van Hoogduitse en Portugese Joden naar Den Haag en hun rol in de Haagse samenleving vanaf de 17de eeuw.
In haar lezing zal zij ook aandacht geven aan de spectaculaire archiefvondst in Oost-Europa van de archieven van de Haags-Joodse instellingen en over de terugkeer van de documenten naar Den Haag. Na een afwezigheid van tientallen jaren keerden de in de Tweede Wereldoorlog geroofde archieven van Haagse Joodse instellingen, zoals de Nederlands Israëlietische Gemeente en het Joodse Weeshuis, terug naar Den Haag.
Ook zal ze vertellen over haar onderzoek naar de verdwenen Heilige Arke uit de voormalige Grote Synagoge Wagenstraat gepubliceerd. De Arke leek in 1941 verwoest, maar bleek uiteindelijk gedeeltelijk gered en staat thans in Jeruzalem. Met het verhaal over de zoektocht naar de Heilige Arke zal zij haar lezing afsluiten. ​

Locatie: Mr L.E Visserhuis, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75, 2597 GV Den Haag
Tijdstip: 10.00-12.00uur