Lezingen en andere activiteiten

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

dav

Maart-oktober 2018 – Tentoonstelling Joods Scheveningen 1940-1945 door André van Kruijssen

In de voormalige commandobunker aan de Badhuisweg organiseert kunstenaar André van Kruijssen in samenwerking met de de Stichting Atlantikwall Museum de schilderijententoonstelling ‘Scheveningen 1940-1945. De slachtoffers en hun wereld’.
Van Kruijssen is voorzitter van de Stichting Nooit Meer en schrijver van het boek Scheveningen 1940-1945; De slachtoffers en hun wereld. Onder de noemer ‘Verdriet’ hebben zijn schilderijen als thema de Jodenvervolging.

Naast deze schilderijen is in de tentoonstellingsruimte een aantal foto’s en documenten te zien uit een onlangs aangetroffen Verkade-blik. Dit blik werd tijdens werkzaamheden aan een woning in de Cillierstraat te Den Haag gevonden. De foto’s en documenten bleken na onderzoek afkomstig te zijn van de Joodse familie Frank-Mogendorff die van 1929 tot 1942 op het adres Kapelweg 19 in Scheveningen heeft gewoond.

Locatie: Bunker aan de Badhuisweg ter hoogte van nummers 119-133, 2597JM, Scheveningen – naast koffiehuis ‘De Boshut’

Openingstijden: Iedere zondag van maart tot oktober van 11.00 – 16.00 uur

Verdere informatie:
Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
website Stichting Joods Erfgoed Den Haag

26 april 2018 tot 23 september 2018 – Tentoonstelling De onderduikkinderen van ´Tante Zus´. Ru Paré, schilderes en verzetsheldin (1896-1972)

Het Museon in Den Haag opent eind april een verzetstentoonstelling over de Haagse schilderes en verzetsheldin Ru Paré (1896-1972). Deze onafhankelijke vrouw zag in 1942 dat haar Joodse vrienden en hun gezinnen steeds verder in het nauw kwamen. Ze besloot hen te helpen met het vinden van onderduikadressen voor hun kinderen. Met als schuilnaam ‘Tante Zus’ bouwde ze een netwerk van onderduikadressen op door heel Nederland en redde in totaal het leven van 52 kinderen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot Jaar van Verzet, eert het Museon Ru Paré met een tentoonstelling over deze bijzondere en dappere vrouw.

Wanneer : 26 april 2018 tot 23 september 2018
Locatie: Museon

Verder informatie:

website Stichting Joods Erfgoed Den Haag

website Museon

5 juni 2018 – Vierde Mr. L.E. Visserlezing
Lezing door Mr Ernst Numann, vice-president van de Hoge Raad over ‘“Vissers rechtsherstel, over geestkracht en
optimisme, over rechtsherstel en blijvend onrecht”

De vierde lezing zal worden gehouden door: mr. Ernst Numann, vice-president Hoge Raad der Nederlanden en oud-voorzitter Centraal Joods Overleg. Hij zal spreken over het onderwerp Visser’s rechtsherstel.
Nadat de Duitse bezetter de Joodse burgers in ons land beroofd had van al hun goederen en rechten, diende na de oorlog dat onrecht zoveel mogelijk hersteld te worden. Dat is uiteindelijk ook geschied, maar niet volledig, zoals de kwestie van de ‘Joodse tegoeden’ rond de eeuwwisseling heeft laten zien. Opmerkelijk genoeg bestaat er een verband tussen het naoorlogse rechtsherstel en de persoon van mr. Lodewijk Visser.

Mr. Ernst Jona Numann (Hengelo,1950) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1977 werkte hij zes jaar als advocaat bij Buruma Lely Maris & Meijer in Den Haag. Van 1992-2000 was hij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. In 2011 werd hij vice-president. Hij was medeoprichter van het Centraal Joods Overleg in 1997. In de periode 1998-2000 was hij voorzitter van deze koepelorganisatie. Vanaf 1999 tot heden is hij bestuurslid, thans voorzitter van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.

Locatie: De lezing heeft plaats in de Mr. L.E. Visserzaal, de grote zittingszaal in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden; ingang Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Tijdstip: 15.30uur-18.00uur

(vanaf augustus) Oeuvretentoonstelling van Ru Paré, verzetsheldin

Locatie: Pulchri
verdere informatie volgt

2 september – Europese Dag voor de Joodse Cultuur in Den Haag
Cabaret Kwatsch – David Simon en Menno van der Reis
verdere informatie volgt

9 september – lezing Geschiedenis Joods Den Haag door Corien Glaudemans
Op zondag 9 september geeft dr. Corien Glaudemans een lezing met beelden over de boeiende, maar vooral bewogen geschiedenis van Joods Den Haag. In haar lezing zal zij vertellen over de komst van Hoogduitse en Portugese Joden naar Den Haag en hun rol in de Haagse samenleving vanaf de 17de eeuw.
In haar lezing zal zij ook aandacht geven aan de spectaculaire archiefvondst in Oost-Europa van de archieven van de Haags-Joodse instellingen en over de terugkeer van de documenten naar Den Haag. Na een afwezigheid van tientallen jaren keerden de in de Tweede Wereldoorlog geroofde archieven van Haagse Joodse instellingen, zoals de Nederlands Israëlietische Gemeente en het Joodse Weeshuis, terug naar Den Haag.
Ook zal ze vertellen over haar onderzoek naar de verdwenen Heilige Arke uit de voormalige Grote Synagoge Wagenstraat gepubliceerd. De Arke leek in 1941 verwoest, maar bleek uiteindelijk gedeeltelijk gered en staat thans in Jeruzalem. Met het verhaal over de zoektocht naar de Heilige Arke zal zij haar lezing afsluiten. ​

Locatie: Mr L.E Visserhuis, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75, 2597 GV Den Haag
Tijdstip: 10.00-12.00uur