Rechtsherstel Den Haag liet Joden in de kou staan

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Onthulling van de gedenksteen van de oprichting van Mischkenot Israël aan de Groenteweg/ hoek Marktweg . De tekst op de gevelsteen is in 1942 weggehaald op last van de Duitse bezetter. De lege gevelsteen is evenwel nog steeds zichtbaar - foto Polygoon

Onthulling van de gedenksteen van de oprichting van Mischkenot Israël aan de Groenteweg/ hoek Marktweg . De tekst op de gevelsteen is in 1942 weggehaald op last van de Duitse bezetter. De lege gevelsteen is evenwel nog steeds zichtbaar –
foto Polygoon

Op 8 december 2016 verscheen het rapport ‘De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1945’ dat historicus Robin te Slaa heeft geschreven in opdracht van de gemeente Den Haag.

 

Persbericht van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag n.a.v. onderzoek rechtsherstel Joden Den Haag

De Stichting Joods Erfgoed Den Haag is geschrokken over het naoorlogse beleid door de gemeente Den Haag tegenover haar Joodse inwoners. Dit beleid was rigide, kil en op geld belust. Het hield geen rekening met de wijze waarop de Joden door de bezetters ontrecht waren en evenmin met de deplorabele situatie waarin de Joden die de Tweede Wereldoorlog overleefd hadden, verkeerden.

Dit blijkt uit het diepgaande onderzoek dat historicus Robin te Slaa in opdracht van het Haagse gemeentebestuur heeft verricht en dat gisteren naar de gemeenteraad is gestuurd. De Stichting Joods Erfgoed Den Haag had eind vorig jaar op een dergelijk onderzoek aangedrongen n.a.v. de studie die Amsterdam heeft laten doen naar het na-oorlogse rechtsherstel daar. Dit onderzoek leidde onder meer tot een tegemoetkoming aan de  Amsterdams Joodse gemeenschap van 10 miljoen Euro.

Evenals in Amsterdam moesten de uit de concentratiekampen en onderduik terugkerende Haagse Joden erfpacht aan de gemeente Den Haag betalen voor de jaren dat hun huizen door de nazi’s onteigend waren. Anders dan Amsterdam hief de gemeente Den Haag ook nog eens straatbelasting bij de teruggekeerde Joden.
Onderzoeker Te Slaa concludeert dat er “na de bevrijding niet alleen juridisch, maar ook moreel gezien voldoende argumenten voor de Gemeente Den Haag waren om voor een ander beleid te kiezen”.

De Stichting Joods Erfgoed Den Haag gaat nu met andere Haagse-Joodse organisaties overleggen over een uitgebreide reactie op het onderzoek. Die reactie zal aan B&W en de Raad worden aangeboden. Daarbij zal uiteraard de toezegging van B&W aan de Raad (8 december) worden meegenomen “om, daar waar geen rechtsherstel heeft plaatsgevonden, onrecht door handelen van de gemeente uit die periode recht te zetten”.

Voor meer informatie:
Ronny Naftaniel (secretaris) tel. 0653200237

Link naar het rapport:
Robin te Slaa, De houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940/1955 (Den Haag 2016)